Voorwoord door Ronald Giphart.


Toen ik op de middelbare school zat ontdekte ik de weergaloze wereld van schrijven en lezen. Er is weinig dat zoveel bevrediging geeft als een goed gekozen woord, een treffende metafoor, een fraaie volzin en een meeslepend verhaal.
Destijds mocht ik voor een werkstuk op bezoek bij Cees Buddingh', een door mij hooglijk bewonderde dichter. Toen Buddingh' een jaar later overleed verschenen zijn dagboeken, waarin hij tot mijn verbazing ook had geschreven over mijn bezoek.
'Jonge mensen die in literatuur zijn geïnteresseerd moeten we koesteren,' tekende hij op. Ik zeg hem dit na.

Een tijdje terug ontmoette ik in Sittard het jeugdige talent Toon Roumen. Direct was duidelijk dat ook bij hem het literaire vuur grootscheeps was ontvlamd. Jongens als Toon moeten we koesteren. Ik wens hem een glansrijke start in de letteren.
Hup Toon! Lezen en schrijven, veel meer heeft een mens niet nodig.

Ronald Giphart